ترجمه اصطلاحات پرتغالی برزیلی به فارسی | . Iranian Native Translators Network . . مرکز ترجمه بدون مرز به 53 زبان دنیا . Iranian Native Translators Network . . مرکز ترجمه بدون مرز به 53 زبان دنیا | ترجمه اصطلاحات پرتغالی برزیلی به فارسی. Iranian Native Translators Network . . مرکز ترجمه بدون مرز به 53 زبان دنیا

Tag Archive: ترجمه اصطلاحات پرتغالی برزیلی به فارسی

سپتامبر 20, 2012

ترجمه پرتغالی برزیلی به فارسی , ترجمه فارسی به پرتغالی برزیلی

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون پرتغالی برزیلی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان پرتغالی […]

Read More

sexcam