زبان مقدونی (به مقدونی: македонски јазик مکدنسکی یازیک) زبان رسمی جمهوری مقدونیه است. مقدونی در گروه زبان‌های اسلاوی (شاخهٔ جنوبی) جای می‌گیرد. جمعیت گویشوران این زبان میان ۱.۶ تا ۳ میلیون تن برآورد می‌شود.
مقدونی از ۱۹۴۵ زبان جمهوری سوسیالیستی مقدونیه-که آن زمان بخشی از یوگوسلاوی بود- شناخته‌شد.

 

 

 

اصطلاحات و واژگان زبان مقدونیایی

من јас
همه сите
چه што *(interrogative)*
راه رفتن шета, оди
جگر џигер, црн дроб
سیاه црн
قرمز црвен
دهان уста
مردن умира
گوش уво
کشتن убива
گرد тркалест, тркалезен, кружен
گرم топол
تو ти
خشک сув
سرد студен, ладен
شکم стомак
ایستادن стои *(state)*
پا стапало
قلب срце
خوابیدن спие
خورشید сонце
شنیدن слуша
دانه семе
نشستن седи *(state)*
شاخ рог
ماهی риба
دست рака
پرنده птица
پر полн
شنا کردن плива
کوه планина
نوشیدن пие
ماسه песок
پر пердув
راه пат
دم опашка
آن она
چشم око
آتش оган
این ова
ابر облак
بینی нос
ناخون нокт
شب ноќ
نو، تازه нов
ما ние
نه не
بسیار многу
گوشت месо
ماه месечина
کوچک мал
مرد маж
برگ лист
سگ куче, пес
خون крв
استخوان коска
مو коса *(collective)*, влакно *(single)*
ریشه корен
زانو колено
کی кој
پوست кожа
گزیدن каса, гризе
سنگ камен
تخم јајце
خوردن јаде
ستاره ѕвезда
دانستن знае
زمین земја
سبز зелен
دندان заб
زرد жолт
زن жена
یک еден
درخت дрво
بلند долг
باران дожд
خوب добар
آمدن доаѓа
دود дим, чад
دو два
دادن дава
پستان града
سوزاندن، سوختن гори
بزرگ голем
دیدن гледа
سر глава
گردن врат
شپش вошка
آب вода
شما вие
گفتن вели, кажува
سفید бел
TIIIC
CIF: :
Iran
CP: : https://t.me/translatepersianen (:)
Tel: :

info@translatepersian.com . translatepersiancom@yahoo.com

ترجمه فارسی به انگلیسی و 52 زبان دنیا
EstoniaLithuaniaBelgiumBosniaBulgariaCanadaRomaniaIrelandHungarySlovakiaSloveniaIcelandUkraineBelarusVietnamPakistanCatalanIndonesiaSerbiaEgyptCroatiaIndiaBrazilSaudi ArabiaSwedishFrenchItalyJapanSpainGreekGermanTurkeyPortugalDutchKoreaThailandDanishFinlandNorwayUSARussiaChinaPolandCzechEnglish