زبان تایلندی یا زبان تای (به تایلندی: ภาษาไทย) زبان ملی و رسمی کشور تایلند و زبان مادری قوم تای گروه نژادی غالب تایلند است. زبان تای عضو گروه زبان‌های تای از خانواده زبان‌های تای-کدای است. به نظر می‌رسد خانواده زبان‌های تای-کدای از چین جنوبی سرچشمه گرفته باشد و برخی زبان‌شناسان آن را با خانواده زبان‌های استروآسیایی، استرانزی یا چینی-تبتی مرتبط می‌دانند. این زبان، نواخت‌بر است و برای نمایش روابط نحوی، واژه‌های غیرقابل تصریف را به‌کار می‌برد. ترکیب نواخت‌ها، رسم‌الخط پیچیده، نشانه‌های نحوی و نشانگرهای آوانمایی می‌توانند آموختن زبان تای را برای کسانی که به زبان‌های وابسته سخن نمی‌گویند، دشوار سازد.

 

 

 

اصطلاحات و واژگان زبان تایی

چه อะไร
گوش หู
سنگ หิน
دم หาง
سر หัว
بسیار หลาย
سگ หมา; สุนัข (Sanskrit)
یک หนึ่ง
سرد หนาว, เซ็ง
پوست หนัง
زن หญิง
دو สอง
شنا کردن ว่าย
دانستن รู้
ریشه ราก
گرم ร้อน, อุ่น
ایستادن ยืน
شنیدن ยิน, ฟัง
بلند ยาว
دست มือ
آمدن มา
دندان ฟัน
گفتن พูด, บอก
شکم พุง
شما พวกคุณ
باران ฝน
کی ผู้ใด
مو ผม
دهان ปาก
ماهی ปลา
این นิ้
آب น้ำ; ชล (Sanskrit)
آن นั่น
نشستن นั่ง
خوابیدن นอน
پستان นม
پرنده นก; วิหค (Sanskrit)
راه ทาง, หน
همه ทั้งหมด
ماسه ทราย
مردن ตาย, วาย
چشم ตา
جگر ตับ
خورشید ตะวัน; พระอาทิตย์ (Sanskrit)
نوشیدن ดื่ม
خوب ดี
زمین ดิน
سیاه ดำ
ستاره ดาว; ดารา (Sanskrit)
مرد ชาย
من ฉัน, กู
بینی จมูก
کشتن ฆ่า, มล้าง
گردن คอ, ศอ
دود ควัน
سفید ขาว
پر ขน
خوردن กิน
گزیدن กัด
شب กลางคืน
گرد กลม, มน
استخوان กระดูก, ก้าง
درخت ไม้
نه ไม่
آتش ไฟ, อัคนี
تخم ไข่
نو، تازه ใหม่
بزرگ ใหญ่, โต
دادن ให้
برگ ใบ
قلب ใจ
خشک แห้ง
قرمز แดง
زرد เหลือง
دیدن เห็น
خون เลือด, โลหิต
ناخون เล็บ
شپش เล็น, เหา
کوچک เล็ก, น้อย
ما เรา
دانه เม็ด
ابر เมฆ
سوزاندن، سوختن เผา
گوشت เนื้อ
تو เธอ, มึง
پا เท้า, ตีน
پر เต็ม
ماه เดือน; พระจันทร์ (Sanskrit)
راه رفتن เดิน
سبز เขียว
کوه เขา, ภู, ดอย, คิริ
زانو เข่า
شاخ เขา
TIIIC
CIF: :
Iran
CP: : https://t.me/translatepersianen (:)
Tel: :

info@translatepersian.com . translatepersiancom@yahoo.com

ترجمه فارسی به انگلیسی و 52 زبان دنیا
EstoniaLithuaniaBelgiumBosniaBulgariaCanadaRomaniaIrelandHungarySlovakiaSloveniaIcelandUkraineBelarusVietnamPakistanCatalanIndonesiaSerbiaEgyptCroatiaIndiaBrazilSaudi ArabiaSwedishFrenchItalyJapanSpainGreekGermanTurkeyPortugalDutchKoreaThailandDanishFinlandNorwayUSARussiaChinaPolandCzechEnglish