صفحه اصلی

     Translation Services       |       Projects       |        Contact us       |        Price

Our Mission  

INNT is a global multilingual network for Persian translation with a team of professional translators who have in-depth understanding of the requirements  and duties of their profession. INNT is the first to specialize exclusively in Persian translation into 53 languages.

 

 

  • ردیف 1 تا 22 این جدول: از زبانهای دیگر به فارسی
  • نوع خدمات
  • انگلیسی، انگلیسی آمریکایی
  • فرانسه، فرانسه کانادایی، آلمانی
  • پرتغالی، پرتغالی برزیلی، اسپانیایی
  • ایتالیایی، کاتالان
  • روسی، اوکراینی، استونیایی
  • بلاروسی، اسلواکی، لیتوانیایی
  • قزاقی، ازبکی
  • لهستانی، چک، مجاری
  • رومانیایی، بلغاری
  • سوئدی، دانمارکی، نروژی
  • فنلاندی، ایسلندی
  • ایرلندی، هلندی، فلمیش
  • یونانی، مقدونیایی
  • بوسنیایی، کرواتی، صربی
  • اردو، پشتو
  • هندی، پنجابی
  • گجراتی، تلوگو، بنگالی
  • ژاپنی، چینی، کره ای
  • ویتنامی، تایی، اندونزیایی
  • ترکی
  • عربی، عربی مصری
  • سواحلی، آفریکنس
  • ترجمه از فارسی به زبانهای زیر:
  • انگلیسی، انگلیسی آمریکایی
  • فرانسه، فرانسه کانادایی، آلمانی
  • پرتغالی، پرتغالی برزیلی، اسپانیایی
  • ایتالیایی، کاتالان
  • روسی، اوکراینی، استونیایی
  • بلاروسی، اسلواکی، لیتوانیایی
  • قزاقی، ازبکی
  • لهستانی، چک، مجاری
  • رومانیایی، بلغاری
  • سوئدی، دانمارکی، نروژی
  • فنلاندی، ایسلندی
  • ایرلندی، هلندی، فلمیش
  • یونانی، مقدونیایی
  • بوسنیایی، کرواتی، صربی
  • اردو، پشتو
  • هندی، پنجابی
  • گجراتی، تلوگو، بنگالی
  • آفریکنس
  • ژاپنی
  • چینی
  • کره ای
  • ویتنامی، تایی، اندونزیایی
  • ترکی
  • عربی، عربی مصری
  • سواحلی
  • 10%تخفیف برای +5000
  • قیمت ترجمه، برحسب کلمه به تومان در نظر گرفته شده است
  • سطح الماس
  • 25 _______________
  • 70-90 _______________
  • 100-120 _______________
  • 90
  • 100-140 _______________
  • 100-140 _______________
  • -
  • 120 _______________
  • 120
  • 200-300 _______________
  • 200-300
  • 200-300 _______________
  • -
  • - _______________
  • -
  • -
  • - _______________
  • 180-250 _______________
  • - _______________
  • 90
  • - _______________
  • -
  • _______________ _______________
  • 120-170 _______________
  • 280 _______________
  • 280-320 _______________
  • 280
  • 240-280 _______________
  • 240-280 _______________
  • 320
  • 240-280 _______________
  • 240-280
  • 320-400 _______________
  • 320-400
  • 320-400 _______________
  • 240
  • 240 _______________
  • 240-280
  • 240
  • 240 _______________
  • 240-280
  • 320
  • 280-320
  • 240-280
  • 240-280 _______________
  • 240-280
  • 240 _______________
  • -
  • 20% تخفیف برای +10000
  • ردیف 24 تا 48 این جدول: از فارسی به زبانهای دیگر
  • سطح برلیان
  • 18 _______________
  • 50-60 _______________
  • 85 _______________
  • 80
  • 85-100 _______________
  • 85-100 _______________
  • -
  • 90 _______________
  • 90
  • 120-150 _______________
  • 120-150
  • 120-150 _______________
  • -
  • - _______________
  • 120
  • 120-150
  • 120-150 _______________
  • 150-180 _______________
  • - _______________
  • 65
  • 50-70 _______________
  • -
  • _______________ _______________
  • 57 _______________
  • 160 _______________
  • 160-180 _______________
  • 160
  • 140-160 _______________
  • 140-160 _______________
  • 180
  • 140-160 _______________
  • 140-160
  • 180-220 _______________
  • 180-220
  • 180-220 _______________
  • 140
  • 140 _______________
  • 140-160
  • 140
  • 140 _______________
  • 140-160
  • 180-200
  • 160-180
  • 140-160
  • 140-160 _______________
  • 140-160
  • 140 _______________
  • -
  • فوری/چکیده: 30% افزایش
  • قیمت ترجمه، برحسب کلمه به تومان در نظر گرفته شده است
  • سطح طلایی
  • 13 _______________
  • 35-45 _______________
  • 65 _______________
  • 65
  • 65 (فقط روسی) _______________
  • 65 _______________
  • -
  • 65 _______________
  • 65
  • 95 _______________
  • 95
  • 95 _______________
  • -
  • - _______________
  • 65 (فقط اردو)
  • 120
  • 120 _______________
  • 120 _______________
  • - _______________
  • 60
  • 35-55 _______________
  • -
  • _______________ _______________
  • 42 _______________
  • 70 _______________
  • 75-90 _______________
  • 75
  • 75 (فقط روسی) _______________
  • 75 _______________
  • -
  • - _______________
  • -
  • - _______________
  • -
  • - _______________
  • -
  • - _______________
  • -
  • -
  • - _______________
  • -
  • 150
  • 150
  • -
  • - _______________
  • 75
  • 70 _______________
  • -
  • تغییرارقام، بسته به نرخ ارز

 

   Quality Policy 

A translation reflects the quality of a company image, the quality of a research and activity. As a poor packaging can hurt a company’s reputation and ruin the sales, the validity of a research, report or document can be improved by a precise and accurate translation. All the Persian-English translations undergo a multi-layer quality policy.