مرکز ترجمه ارتباط پس از سال ها فعالیت در زمینه های مختلف فرهنگی، صنعتی، انتشاراتی و غیره، یک شبکه بین المللی از مترجمان، برنامه نویسان، روزنامه نگاران، پژوهشگران، و مراکز ترجمه بین المللی را که از دانش وسیعی در زمینه ترجمه متون علمی، پزشکی، اقتصادی و بازاریابی، فنی، حقوقی، و عمومی برخوردارند تشکیل داده است.

مرکز ترجمه ارتباط، فقط یک مرکز ترجمه و یا دارالترجمه عادی نمی باشد: ما شبکه خود که از مترجمان حرفه ای در سراسر جهان تشکیل شده است را در اختیار شما قرار می دهیم. فعالیت این مترجمان به دو صورت فردی و در قالب گروههای ترجمه انجام می شود که امکان ترجمه فارسی به انگلیسی متون طولانی و نیز ترجمه فوری اسناد به انگلیسی را فراهم می سازد. در حال حاضر، با تشکیل این شبکه بین المللی از زبان شناسان و مترجمان واجد شرایط، ما به راحتی می توانیم ترجمه اسناد و مدارک مختلف از فارسی به انگلیسی و زبانهای دیگر (که مشتمل بر 53 زبان می شوند) و نیز از این زبانها به فارسی انجام دهیم. اعضای این مرکز را تیمی از مترجمان مجربی تشکیل می دهد که درک عمیقی از وظایف و الزامات کاری این حرفه دارند.

مرکز ترجمه ارتباط در زمینه ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی در حوزه های علمی و فنی، مالی و تجاری، پزشکی و فن آوری، بازاریابی و حقوقی، صفحات وب سایت ها و نرم افزارها و غیره فعالیت داشته و خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت بالا را در سراسر جهان ارائه می نماید. خدمات ترجمه ما شامل موارد متعددی من جمله ترجمه، بازنویسی و ویرایش دقیق فارسی به انگلیسی اسناد و مدارک تجاری و شخصی، وب سایتها، مقالات، کتب و نیز راهنماهای آموزشی، تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی، و خدمات محلی سازی است

 


Email:


info (at) translatepersian (dot) com


having the international experience to
handle your translation requirements

  Translation Services       |       Projects       |        Contact us       |       Price

Our Mission  

INNT is a global multilingual network for Persian translation with a team of professional translators who have in-depth understanding of the requirements  and duties of their profession. INNT is the first to specialize exclusively in Persian translation into 53 languages.

   Quality Policy 

A translation reflects the quality of a company image, the quality of a research and activity. As a poor packaging can hurt a company’s reputation and ruin the sales, the validity of a research, report or document can be improved by a precise and accurate translation. All the Persian-English translations undergo a multi-layer quality policy.